Ga terugHome      Publicaties      Voedsel: onze visie
Visie

Voedsel: onze visie

Portretfoto Rob van Tilburg
Rob van Tilburg

Voedsel is van levensbelang. In Nederland is eten momenteel beter beschikbaar, veiliger en betaalbaarder dan ooit. Tegelijk staat het voedselsysteem voor grote uitdagingen. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, zijn gezonde en duurzame oplossingen nodig.

Vijf koeien in de wei met beginnende zonsondergang

Op weg naar een toekomstbestendig voedselsysteem

Voor een toekomstbestendig voedselsysteem moeten we anders consumeren én produceren. Onze manier om dit te bereiken is een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Daarbij zijn alle kringlopen gesloten en is er een positieve verhouding tot de natuur. Dit vraagt om een nieuw verdienmodel voor de kringloopboer en consumenten die kiezen voor een duurzaam product. Om ervoor te zorgen dat onze landbouw circulair, natuurvriendelijk en zoveel mogelijk klimaatneutraal is in 2050, is het belangrijk dat Nederland de komende jaren duidelijke doelen stelt op het gebied van landbouw en voedsel. Dat staat centraal in onze lobby richting de overheid.

Een duurzaam voedselsysteem in de toekomst

In 2017 publiceerden wij onze Voedselvisie. Deze visie geeft een aanzet voor de stappen die nodig zijn om de doelen te halen. We zetten de komende jaren in op een landbouw met minder dieren, te voeren met reststromen. Het voedselsysteem sluit zo veel mogelijk kringlopen. Alle mest die in Nederland wordt geproduceerd, wordt op Nederlandse bodem benut. Deze en andere maatregelen dragen positief bij aan het klimaat en de biodiversiteit en zorgen voor een beter verdienmodel voor boeren die willen omschakelen. Met bedrijven werken we samen om te laten zien dat deze omschakeling mogelijk is.

Ook stimuleren we een duurzaam consumptiepatroon met aandacht voor:

  • Minder dierlijke en juist meer plantaardige eiwitten;
  • De duurzame keuze bij het eten van vlees en vis;
  • Meer groente en fruit;
  • Minder voedselverspilling.

De afgelopen jaren zijn wij ook nauw betrokken geweest bij de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord, de opvolger van het SER-Energieakkoord. We hebben ons onder andere ingezet voor een duurzame kringlooplandbouw, de omslag naar meer plantaardige eiwitten in ons dieet en het tegengaan van het mestoverschot. Niet alles kwam uiteindelijk terug in het definitieve Klimaatakkoord, maar wij blijven ons inzetten om tot effectief landbouw- en voedselbeleid voor Nederland te komen.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter