Terug naar overzicht

Kansen en risico's van energie-eilanden

In deze positie geven we onze benadering aan voor energie-eilanden vanuit die dubbeldoelstelling. Met deze positie willen we een bijdrage leveren aan de discussie over en de keuze tussen de verschillende basisontwerpen.

Portretfoto Marjolein Kelder
Marjolein Kelder
 • 
Artikel
windmolens op zee

De energietransitie is in volle gang. Om aan de klimaatdoelen te voldoen zullen verschillende vormen van duurzame energie onderdeel worden van deze energietransitie, met een specifieke focus op windenergie. Om in 2050 alle windenergie die op de Noordzee wordt opgewekt te verwerken in het Europese energie-systeem kunnen offshore windparken gebundeld aangesloten worden op zogenaamde energie-eilanden.

Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee nemen graag deel aan de discussie over nut, noodzaak en eventuele uitvoeringsvorm van energie-eilanden. Beide organisaties werken vanuit een dubbeldoelstelling voor meer wind op zee en een schone en gezonde Noordzeenatuur.

Download de notitie