Ga terugHome      Publicaties      Beleid nodig dat elektriciteit uit groene waterstof bevordert
Visie

Beleid nodig dat elektriciteit uit groene waterstof bevordert

Portretfoto Michelle Prins
Michèlle Prins

In 2040 willen we alle fossiele elektriciteitsproductie afgebouwd hebben. Ook de productie van elektriciteit uit aardgas. In een rapport hebben we verkend welke rol gascentrales kunnen innemen in het toekomstige Nederlandse elektriciteitssysteem en hoe het aandeel aardgas in dit elektriciteitssysteem afgebouwd kan worden.

Zonnepanelen voor een fabriek

Wat is regelbaar vermogen?

In Nederland neemt de hoeveelheid geproduceerde wind- en zonnestroom snel toe. We hebben alleen niet altijd controle op deze productie. De vraag naar duurzame energie zal de komende jaren alleen maar groeien, maar het aanbod hangt af van de wind of zon. We moeten voorkomen dat in de toekomst niet altijd genoeg groene stroom beschikbaar is. Hiervoor is er ook een vorm van energie nodig die niet uit wind en zon komt, waarbij we zelf kunnen sturen op de energieproductie. Dit het ook wel ‘regelbaar vermogen’. Op dit moment is het regelbaar vermogen met name georganiseerd met gascentrales op aardgas, die harder of zachter worden gezet indien nodig. Maar, we willen juist het gebruik van aardgas afbouwen. Daarom moet het regelbaar vermogen ook groen zijn, en elektriciteit produceren zonder CO2-uitstoot. De overheid moet dat CO2-vrije vermogen organiseren om te voorkomen dat er in de toekomst op dagen met weinig zon en wind, klimaatonvriendelijke aardgascentrales blijven draaien. De doelstellingen van het klimaatakkoord worden dan namelijk niet gehaald.

Onze visie op vergroening van gascentrales

Natuur & Milieu heeft hiervoor een oplossing aangereikt aan de overheid. In onze Visie Vergroenen Gascentrales beschrijven we dat gascentrales niet hoeven te verdwijnen, maar zo omgebouwd kunnen worden dat ze werken op groene waterstof. Dat is waterstof geproduceerd uit groene stroom. Het ombouwen van gascentrales naar deze vorm van waterstof is technisch haalbaar, maar de uitdaging zit vooral in de beschikbaarheid en prijs van groene waterstof.

Groene waterstof

Het aanbod van groene waterstof is nu nog niet zo groot, terwijl de vraag hiernaar de komende jaren ook alsmaar zal groeien. Daarom moeten er in Nederland maatregelen genomen worden om de productie te stimuleren. Daarnaast  moet de overheid ook beginnen met organiseren van waterstofimport.

Groene waterstof is nu nog duurder dan aardgas, maar daar kan de overheid verandering in brengen. Natuur & Milieu doet daarom de oproep aan de overheid om het CO2-vrij regelbaar vermogen hoog op de agenda te zetten: durf ver vooruit te plannen, zet een importketen voor waterstof op, en zorg voor een betere prijs voor groene waterstof.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter