Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

In 2015 zijn onder leiding van de Verenigde Naties (VN) zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Het doel daarvan is een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Bij Natuur & Milieu dragen we in ons werk actief bij aan acht van de zeventien doelen.

sustainable development goals

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie

12. Duurzame consumptie en productie

13. Aanpak klimaatverandering

14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken