Financiering Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft projectgebonden inkomsten uit tal van bronnen (overheid, bedrijven en fondsen).  Daarnaast zijn onze donateurs belangrijk voor de continuïteit van ons werk. De Nationale Postcode Loterij maakt het met een jaarlijkse bijdrage mogelijk om onze onafhankelijke positie te behouden en van daaruit te werken aan onze missie.

Nationale Postcode Loterij
Natuur & Milieu hoort al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen van de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Wij ontvangen per jaar 1,8 miljoen euro van de Postcode Loterij: een heel mooie bijdrage waar wij erg dankbaar voor zijn. Deze financiële steun biedt vaak de mogelijkheid om een project stevig neer te zetten en maakt werkzaamheden mogelijk die hard nodig zijn, maar lastig financierbaar. Denk hierbij aan ons lobbywerk voor effectief klimaatbeleid of ons droomfondsproject De Rijke Noordzee. Natuur & Milieu bedankt de Postcode Loterij en al haar deelnemers voor de voortdurende steun. Met deze hulp kunnen wij samen werken aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Eigen vermogen Natuur & Milieu
Natuur & Milieu heeft een continuïteitsreserve achter de hand om in een veranderende wereld enige flexibiliteit te hebben. De stichting baseert de maximaal wenselijke hoogte van de continuïteitsreserve op 100% van de jaarlijkse uitgaven. Hiermee blijft de organisatie ruimschoots binnen de door de VFI opgestelde richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. Natuur & Milieu streeft geen substantiële opbouw van eigen vermogen na.

Jaarrekening Natuur & Milieu
In onze jaarverslagen vind je de jaarrekeningen terug van de bijbehorende jaren. Bekijk de jaarverslagen.