Ga terugHome      Nieuws      Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met Natuur & Milieu
Nieuwsbericht

Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met Natuur & Milieu

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Natuur & Milieu en de Nationale Postcode Loterij werken ook de komende vijf jaar samen aan een duurzame toekomst voor iedereen. De Postcode Loterij steunt de organisatie sinds 1996. Onlangs is de samenwerking geëvalueerd en heeft de Raad van Commissarissen besloten de samenwerking voort te zetten. Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: ‘Fantastisch nieuws, er zijn zoveel kansen om Nederland te verduurzamen. Dankzij de steun van de Postcode Loterij en al haar deelnemers kunnen we ook die kansen grijpen. Een mooi begin van het nieuwe jaar.’
Drie vrouwen houden een bordje vast waar 1,8 miljoen op staat
Foto: Roy Beusker

Natuur & Milieu ontvangt jaarlijks een bijdrage van 1,8 miljoen euro van de Postcodeloterij. De milieuorganisatie werkt aan een klimaatneutrale samenleving in 2050 en herstel van biodiversiteit. Samen met bedrijven, consumenten en de overheid ontwikkelt zij duurzame oplossingen. In totaal ontving Natuur & Milieu 56,7 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor haar activiteiten, waaronder de jaarlijkse bijdrage en extra schenkingen.

Demmers: ‘Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij hebben we de afgelopen jaren Nederland in beweging gekregen. Minder vliegen, meer plantaardig eten, meer duurzame energie. Maar er is nog heel veel werk te doen, klimaatverandering gaat onverminderd door. Terwijl het echt mogelijk is: wonen, leven en werken zonder een negatief effect op klimaat. Met projecten als De Rijke Noordzee en Nederland Zoemt laten we zien dat dat kan. We zijn blij dat de Postcode Loterij onze aanpak steunt.’

Rijke Noordzee
Natuur & Milieu ontving in 2019 een schenking uit het Droomfonds van de Postcode Loterij voor haar droom ‘De Rijke Noordzee’. De Noordzee kende ooit een rijk bodemleven met natuurlijke riffen en veel biodiversiteit. Inmiddels zijn bijna alle riffen verdwenen. Maar er is hoop. De komende jaren wordt een groot aantal windparken gebouwd op de Noordzee. Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee zien juist daar kansen voor natuurherstel. Door de juiste maatregelen voor natuurontwikkeling te treffen worden de parken kraamkamers  voor onderwaternatuur. Dankzij het Droomfonds liggen nu de eerste kunstriffen op de Noordzeebodem en is er een kweeklijn voor de bedreigde platte oester. ‘Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering, én natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee’, aldus Demmers.

Nederland Zoemt
De Postcode Loterij was ook de steunpilaar onder de campagne Nederland Zoemt. Samen met IVN en LandschappenNL werkt Natuur & Milieu aan meer leefgebieden voor de wilde bij. Er moet meer voedsel en nestgelegenheid komen, want het verlies aan bijen en insecten is zorgwekkend hoog. Met een jaarlijkse Nationale Bijentelling, een verkiezing van meest bijvriendelijke gemeente en diverse activiteiten voor kinderen en scholen, zorgen kinderen, ouders, hoveniers en beleidsmakers nu voor meer leefgebied voor de wilde bij. Bij de overheid pleit Natuur & Milieu voor strenger bestrijdingsmiddelenbeleid.

Klimaatakkoord
Natuur & Milieu houdt zich bezig met vier thema’s: grondstoffen, mobiliteit, energie, en voedsel. Op al deze onderwerpen bereikte zij de afgelopen jaren meer impact dankzij de steun van de Postcode Loterij. Door campagne te voeren, met een afkickkliniek tegen vliegverslaving. Door te lobbyen voor duurzaam beleid bij de overheid, een resultaat daarvan is een CO2-heffing voor vervuilende industrie. En na vele maanden onderhandelen ligt er een Klimaatakkoord waarmee Nederland aan de slag kan.

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels spelen 3 miljoen Nederlanders mee met de loterij. De deelnemers steunen ruim 100 goede doelen organisaties met minimaal 40% van de lotprijs. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 6,2 miljard euro aan mens en natuur gegeven.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter