Ga terugHome      Nieuws      Kabinet neemt positief besluit tot invoering van een CO2-plafond per luchthaven
Nieuwsbericht

Kabinet neemt positief besluit tot invoering van een CO2-plafond per luchthaven

Portretfoto Karen van den Einden
Karen van den Einden
Vandaag maakte het kabinet bekend dat het een CO2-plafond voor elke Nederlandse luchthaven gaat invoeren. Een belangrijke mijlpaal volgens Natuur & Milieu. Met het plafond worden namelijk de klimaatdoelen van de luchtvaartsector wettelijk vastgelegd. Tot nu toe had de luchtvaart een uitzonderingspositie zonder wettelijk vastgelegde doelen. Door invoering van het plafond heeft de luchtvaartsector geen uitvlucht meer, moet de sector haar klimaatdoelen halen en wordt gestimuleerd te gaan verduurzamen om binnen het plafond te blijven.
Presentatie Luchtvaartnota

De luchtvaart is verantwoordelijk voor 15 procent van de totale klimaatimpact van de Nederlandse economie. Naar verwachting neemt dit aandeel de komende jaren nog verder toe. Terwijl andere sectoren, zoals de industrie of landbouw, al lange tijd wettelijke doelen hadden vanuit het Klimaatakkoord, bleef de luchtvaartsector buiten schot. Met dit CO2-plafond verandert dat, en is ook de luchtvaartsector gebonden aan het halen van haar klimaatdoelen. Met deze duidelijke grens aan de maximale CO2 uitstoot moeten de luchthavens samen met de vliegmaatschappijen de verduurzaming serieus oppakken en als dat niet lukt ingrijpen in de hoeveelheid vluchten.

Een belangrijk resultaat

Invoering van het CO2-plafond is een belangrijk resultaat, waar Natuur & Milieu zich al lang voor inzet. In de afgelopen jaren zijn er zienswijzen ingestuurd op luchtvaartnota’s vanuit het kabinet, vele gesprekken gevoerd met beleidsmakers in Den Haag, een juridische analyse uitgevoerd naar de haalbaarheid van het CO2-plafond en een petitie gestart waar meer dan 20.000 ondertekenaars hun steun uitspraken voor een CO2-plafond.

`Het is hoog tijd dat de klimaatdoelen voor de luchtvaart nu, net als voor andere sectoren, wettelijk vastgelegd worden. Het voorkomt eindeloos onderhandelen over afspraken. Bovendien verplaatst de invoering van het dit CO2-plafond de verantwoordelijkheid van de overheid naar de vervuiler, de luchtvaartsector. Zij moeten nu aan de slag, de luchtvaartmaatschappijen weten met het plafond wat hun gebruiksruimte is op de Nederlandse luchthavens. Om onder het plafond te blijven zijn er verschillende opties die deze bedrijven zelf in kunnen vullen zoals minder vluchten maken, efficiëntere vliegtuigen inzetten en meer schonere brandstoffen.’, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

Klimaatdoelen luchtvaart onvoldoende

De doelen waar de luchtvaart zich nu aan moeten houden zijn vastgelegd in het Akkoord Duurzame Luchtvaart en opgesteld door de sector zelf in overleg met de overheid. Deze doelen zijn ver onvoldoende om de Parijsdoelen te halen waar andere sectoren zich wel aan gecommitteerd hebben. Bovendien heeft de luchtvaart de doelen uitgesmeerd tot 2070, in plaats van 2050, waar veel andere sectoren naar toewerken. Natuur & Milieu blijft zich de komende tijd inzetten om de uitwerking van het wetsvoorstel kritisch te volgen. Daarnaast blijven we pleiten voor het aanscherpen van de doelen van het Duurzame Luchtvaart Akkoord zodat de luchtvaart in 2050 emissievrij moet zijn.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter