Samenwerkingspartners

Greenchoice

Greenchoice is al ruim twintig jaar leverancier van energie uit duurzame bronnen en wil duurzame keuzes laten werken voor iedereen. Door te laten zien wat kan en door oplossingen op maat te bieden, helpt Greenchoice mensen stap-voor-stap op weg naar een klimaatpositief leven.

GroenLeven

GroenLeven levert een substantiële bijdrage aan de energietransitie in Nederland en aan een schonere, betere wereld voor toekomstige generaties. Dat doen zij met diverse energieoplossingen zoals zonne-energie, windenergie, waterstof- en opslagtechnieken.

Statkraft

Statkraft is een toonaangevend Europees bedrijf dat is gespecialiseerd in duurzame energie, en dat met name waterkracht, windenergie, energie uit gas en zonne-energie opwekt.