Home      Auto van de Straat

Auto van de Straat

illustratie van een straatbeeld met mensen, auto's, een bankje en bomen

Wat is Auto van de Straat?

Met Auto van de Straat krijgen drie straten of buurten in Noord-Holland negen maanden de kans om te ervaren hoe autodelen werkt. De deelnemende straten zijn de Boterbloem in Purmerend, de Klipper in De Rijp en de Indischestraat in Haarlem. De straten proberen zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met autodelen en elektrisch rijden. De auto’s kunnen gebruikt worden voor een flink gereduceerd tarief van € 2,50 per uur.

Auto van de Straat is een initiatief van Natuur & Milieu. Voor Auto van de Straat werken we in opdracht van de provincie Noord-Holland en samen met MRA-Elektrisch en MobiCoop (aanbieder deelauto’s). MobiCoop regelt twee elektrische vijfpersoonsauto’s per buurt met een flinke actieradius en de app om de auto’s te reserveren.

Wij houden van autodelen: het is namelijk een belangrijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem en draagt bij aan een betere leefomgeving. Daarom laten we via Auto van de Straat zo veel mogelijk mensen kennismaken met het autodelen. Een elektrische deelauto wordt optimaal gebruikt, is laag in kosten en 100% elektrisch. Daarnaast neemt autodelen de zorgen van een eigen auto weg, is het beter voor het milieu en faciliteert het leuk contact met de buurt. Om deze redenen is Auto van de Straat opgezet.

Een rood miniatuurautootje zweeft tussen twee handen

Waarom autodelen?

Waarom sluiten mensen elke dag weer in de file aan? Waarom zou je zelf een auto hebben als je deze 95% van de tijd niet gebruikt? En waarom gebruiken we openbare ruimte voor parkeerplaatsen, terwijl we er ook speelplekken of terrasjes van kunnen maken? Verbaas jij je ook wel eens hierover? Vind je ook dat we onszelf schoner, minder en anders moeten gaan vervoeren? Autodelen is één van de oplossingen voor de veel te hoge CO2-uitstoot van vervoer in Nederland en het dichtslibben van onze wegen. 100% elektrisch rijden is een belangrijke stap op weg naar een duurzame vervoerssector in 2030. Minder auto’s op straat is dat net zo goed.

 

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

De komende jaren worden er heel veel huizen bijgebouwd. Als mensen hun reisgedrag niet veranderen, leidt dat tot meer verkeer en CO2-uitstoot, en staat iedereen straks stil. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag en slimme oplossingen. Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: ‘Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een auto. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van een auto. Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar en leuker om in te wonen, dus ik roep iedere buurt in Noord-Holland op mee te doen met Auto van de Straat en de voordelen van autodelen te ervaren.’

Lees hier meer over de slimme oplossingen waar de provincie aan werkt of volg Provincie Noord-Holland op Smart Mobility in Noord-Holland: overzicht | LinkedIn.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Auto van de Straat sluit aan bij de ambitie van de provincie om duurzame manieren van mobiliteit zoveel mogelijk te stimuleren. Hiervoor is niet alleen de beschikbaarheid van elektrisch (deel)vervoer nodig, maar ook inzicht in de voordelen en het gemak daarvan. De provincie is nieuwsgierig naar de motivatie van mensen om deel te nemen aan deelmobiliteitsprojecten. Aan Auto van de Straat is dan ook een onderzoek van de Rijksuniversiteit gekoppeld. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in wat mensen motiveert om deel te nemen aan deelmobiliteitsprojecten. En hoe deze motivatie zich door vertaald in het daadwerkelijke gebruik van de deelauto’s.

Zelf ook autodelen?

Ben je door Auto van de Straat zelf ook enthousiast geworden over autodelen? Bekijk dan onze pagina met tips en links over autodelen en download de hand-out.

Vraag & antwoord

Wat willen jullie bereiken met deze campagne?

Met Auto van de Straat willen we de bekendheid van deelauto’s vergroten. Daarnaast doen we bij het project onderzoek naar gedrag op het gebied van mobiliteit en de factoren die invloed hebben op het slagen van een deelauto-initiatief. De resultaten delen we met overheden en de markt om de drempels voor mensen om te gaan autodelen te verlagen.

Waarom in de provincie Noord-Holland?

Provincie Noord-Holland is opdrachtgever en financier van dit project.

Waarom vindt Provincie Noord-Holland het belangrijk dat mensen auto’s gaan delen?

De komende jaren worden er heel veel huizen bijgebouwd. Als mensen hun reisgedrag niet veranderen, leidt dat tot meer verkeer en CO2-uitstoot, en staat iedereen straks stil. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag door slimme oplossingen. Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: ‘Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een auto. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van een auto. Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar en leuker om in te wonen, dus ik roep iedere buurt in Noord-Holland op mee te doen met Auto van de Straat en de voordelen van autodelen te ervaren.’

Gaat Auto van de Straat ook naar andere provincies?

Natuur & Milieu is in gesprek met andere provincies maar er is voor nu nog niets concreet.

Wanneer is Auto van de Straat geslaagd?

Wij zijn blij als alle drie de groepen doorgaan na de proefperiode. Daarnaast hopen we op veel (media)aandacht voor autodelen waarbij veel mensen in Noord-Holland gaan nadenken of  autodelen ook voor hen geschikt is.

Waarom vinden jullie (Natuur & Milieu) het belangrijk dat mensen auto’s gaan delen?

Mobiliteit is voor 19% (2019) verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn in Nederland 8 miljoen auto’s waarvan het grootste gedeelte op fossiele brandstof rijdt. Er moet veel meer elektrisch gereden gaan worden. Maar alle fossiele auto’s vervangen voor elektrische is niet de oplossing. Auto’s staan voor 95% van de tijd stil en kunnen veel efficiënter gebruikt worden. Door auto’s te delen worden er minder auto’s geproduceerd en wordt er bewuster de meest geschikte mobiliteitsvorm gekozen en daardoor minder autokilometers gemaakt. Bovendien komt er meer ruimte in woonwijken waardoor deze leefbaarder worden en er ruimte komt voor groen of speelmogelijkheden voor kinderen.

Is autodelen wel corona-proof?

Door de auto schoon te maken met desinfectie na gebruik en extra tijd te blokken tussen de verschillende gebruikers is autodelen corona-proof.

Waarom kunnen alleen deelnemers uit buurten zonder parkeerrestricties deelnemen?

De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag en wil onderzoeken wat de mogelijkheden voor autodelen zijn buiten de stedelijke gebieden en op plekken waar voldoende parkeerruimte is.

Wanneer kun je je aanmelden?

De inschrijving voor nieuwe bewonersgroepen om deel te nemen is inmiddels gesloten. Woon je in de buurt van een van de al deelnemende straten in Purmerend (Boterbloem), De Rijp (Klipper) of Haarlem (Indischestraat), dan kun je je bij deze groep autodelers aansluiten. Neem dan contact op met Arnout van Dijk via mobigo@mobigo.nu

Wanneer is bekend welke buurten meedoen met Auto van de Straat?

Uit de inschrijvingen van 31 geïnteresseerden zijn drie straten geselecteerd. De deelnemende straten zijn de Boterbloem in Purmerend, de Klipper in De Rijp en de Indischestraat in Haarlem.

Hoe is er bepaald welke drie buurten mee mogen doen aan Auto van de Straat?

De aanmeldingen zijn beoordeeld op motivatie van de groep, grootte van de groep en haalbaarheid van het plaatsen van laadpalen.

Waarom zijn specifiek deze buurten door?

De buurten zijn op verschillende criteria gekozen. Waaronder motivatie, grootte van de groep, haalbaarheid van plaatsen laadinfra.

Wanneer kunnen de straten gebruik maken van de deelauto’s

De vertegenwoordigers van de straten ontvangen na de zomer de sleutels van de twee elektrische deelauto’s. De bewoners mogen de auto’s negen maanden lang gebruiken tegen een gereduceerd tarief van 2,50 euro per uur.

Na deze periode kunnen de deelnemersgroepen tegen het normale tarief gebruik maken van de deelauto’s.

Welke auto’s worden gebruikt?

Deze zijn van het type Renault ZOE en Renault Megane. Deze volledig elektrische auto’s hebben plaats voor 5 personen en een actieradius van respectievelijk 315 en 365 kilometer. Elke deelnemer krijgt een account en een app van WeGo carsharing om de auto’s te gebruiken. Bij de start worden de deelnemers geïnformeerd over de gebruik van de app en de auto’s.

Wie is de aanbieder van deelauto’s?

MobiGo is de aanbieder van de deelauto’s.

Partners

Partners van deze campagne