Samen verkleinen we de afstand

Je werk, het ziekenhuis, de supermarkt of je school, daar moet je gemakkelijk kunnen komen. Samen maken we ons hard voor beter en sneller openbaar vervoer, goede doorfietspaden en veilige wandelroutes. En voor woonwijken waar iedereen gemakkelijk bij de supermarkt of school komt. Ook zonder auto. Zo kan iedereen mee blijven doen, zorgen we voor gezondere lucht en voor veilige, groene wijken.

vier jonge scholieren staan langs de weg te liften naar school

Basisfaciliteiten bereikbaar voor iedereen

Wist je dat een kwart van de mensen in Nederland geen auto heeft? En dat 1 op de 3 mensen met een auto die auto eigenlijk helemaal niet kan betalen, maar bang is om deze de deur uit te doen, doordat goede alternatieven ontbreken? Daarom startten wij, 31 landelijke organisaties, het samenwerkingsverband ‘Samen verkleinen we de afstand’. Samen maken we ons hard voor beter en sneller openbaar vervoer, goede doorfietspaden en veilige wandelroutes. En voor woonwijken waar iedereen gemakkelijk bij de supermarkt of school komt. Ook zonder auto. Tegelijkertijd willen we belangrijke bestemmingen bereikbaar houden voor mensen die de auto wél nodig hebben. Zodat iedereen snel en comfortabel van A naar B komt en reizen veiliger, groener, schoner en toegankelijker wordt.

twee personen staan langs weg te liften naar het ziekenhuis
man in rolstoel staat naast de weg te liften met een bord met daarop het woord café
man en kind staan bij weg te liften met een bord met de tekst zwembad

Samen de afstand verkleinen: hoe werkt dat?

Wat is er aan de hand?

Belangrijke bestemmingen zoals scholen, ziekenhuizen, werk en supermarkten zijn steeds vaker slecht bereikbaar met het ov, de fiets of lopend. Dat terwijl een kwart van de Nederlandse huishoudens geen auto heeft en een grote groep mensen vanwege een beperking of andere medische reden geen auto mag rijden. De huidige situatie leidt tot onnodige sociale uitsluiting en een afstand tot de arbeidsmarkt. Want hoe kom je zonder auto op je werk als dat op een bedrijventerrein ligt waar geen bussen stoppen of goede fietspaden naartoe lopen?

Een grote, diverse groep mensen uit zowel steden, als dorpen heeft dagelijks met deze problemen te maken. Toch wordt er juist meer geïnvesteerd in autowegen en parkeerplaatsen dan in andere vormen van vervoer. Andere vormen van vervoer krijgen nu niet de benodigde aandacht.

Bekijk antwoord
Wat moet er veranderen?

Wij moedigen de overheid aan om ons land anders in te richten. Daarbij moet de overheid rekening houden met brede welvaart. Onze veiligheid, gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving en toegankelijkheid moeten meewegen bij beslissingen over onze omgeving en de aanleg van wegen of ov-verbindingen.

Daarnaast is het belangrijk dat de overheid concrete minimumdoelen vaststelt over bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen. Deze doelen moeten voor meerdere vervoersmiddelen gelden, niet alleen voor de auto.  Ook als je lopend, fietsend of met het openbaar vervoer reist, moet je ervan verzekerd zijn dat belangrijke bestemmingen, van werk tot ziekenhuis, bereikbaar zijn binnen een maximale afstand of reistijd.

Bekijk antwoord
Hoe maken we dat mogelijk?

Belangrijke bestemmingen bereikbaar maken voor iedereen, daarbij is de de overheid aan zet. Waar nu de bal vaak gelegd wordt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, liggen er juist veel mogelijkheden bij andere ministeries om voorzieningen, zoals ziekenhuizen en banen, weer dichterbij mensen te brengen.

Het gaat namelijk niet alleen over snel en veilig vervoer over wegen of het aantal busritten per uur. Het gaat óók over de inrichting van woonwijken, de keuze waar we scholen bouwen en hoe je de zorg organiseert. We kunnen optimaal gebruikmaken van de schaarse ruimte in ons land, als verschillende ministeries samen kijken waar woningen, voorzieningen en werkplekken komen en hoe we daarheen kunnen reizen, met of zonder auto.

Bekijk antwoord
Wat gebeurt er bij jou in de buurt?

Problemen met bereikbaarheid zijn in elke regio anders, daarom zal per regio de aanpak verschillen. Provincies en vervoersregio’s hebben geld nodig om regionaal openbaar vervoer, doorfietsroutes en de leefbaarheid in hun omgeving te kunnen verbeteren. Ook kunnen zij projecten starten om voorzieningen dichterbij mensen te brengen of te houden. Dat kan in de vorm van knooppunten die fysiek en digitaal goed bereikbaar zijn. Op zo’n knooppunt kun je dan bijvoorbeeld een bibliotheek, gezondheidscentrum, supermarkt en deelauto’s vinden.

Gemeentes kunnen ook stappen zetten om straten zo in te richten dat ze zo gezond, groen en veilig mogelijk worden. Maar om dat te doen, hebben gemeentes ook geld nodig. De overheid kan dat geld beschikbaar stellen, zodat er in buurten meer ruimte komt voor groen, sporten, spelen en ontmoeten.

Bekijk antwoord
grafische weergave van het manifest voor bereikbaarheid

Onze oproep aan de politiek

Bekijk het manifest

Onze oproep aan de politiek hebben we uitgewerkt in een manifest met daarin maatregelen waarmee we samen de afstand kunnen verkleinen. De 31 ondertekenaars roepen de Kamerleden op om zich in te zetten voor die maatregelen. Download hier het manifest.

Meewerkende partijen programma samen verkleinen we de afstand