Terug naar de campagne

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

Let op: verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren! Laat het tapwater altijd boven de 60 graden Celsius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.

Merk ATAG
Type ATAG Q25S

Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

  • 1Open de klep van de cv-ketel.

Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

  • 2Druk kort op de Mode-toets. In het display verschijnt de tekst PARA.
  • 3Druk op de ‘step’-toets (1). Het cijfer 1 en de temperatuur verschijnt.

Stel de juiste temperatuur in

  • 4Druk op de min-toets (2) en verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.
  • 5Druk op de ‘store’-toets (3) om de temperatuur te bevestigen.

De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

  • 6Druk kort op de 'mode'-toets (4). Het display geeft kort 'stby' weer en daarna de technische uitlezing '0 49'.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt!