sloot in weiland

Hoe zijn we tot het eindoordeel gekomen? 

Resultaten Vang de Watermonsters

Om tot een eindoordeel van de waterkwaliteit te komen, hebben we vijf onderdelen van je meting beoordeeld en gewogen: waterplanten, helderheid van het water, voedingsstoffen, waterdieren en de toestand van het ecosysteem. Hieronder een uitleg over de verschillende onderdelen. 

 1. Waterplanten 
  Waterplanten vertellen ons veel over de waterkwaliteit. Onderwaterplanten zijn belangrijk omdat ze als schuilplaats dienen voor waterdieren en zuurstof maken. Ze zijn essentieel voor goede waterkwaliteit. Als het zonlicht wordt tegengehouden door bijvoorbeeld veel kroos of drijvende planten, kunnen de onderwaterplanten niet groeien.
 2. Helderheid 
  Helder water is een belangrijke indicator van goede waterkwaliteit. De helderheid of doorzicht van het water heb je gemeten met je secchi-schijf of secchi-hark. Elk type water (plas, ven, vijver, gracht of sloot) heeft een optimale doorzicht diepte zodat onderwaterplanten erin kunnen groeien.
 3. Voedingsstoffen 
  Daarnaast heb je watermonsters genomen. Het NIOO-KNAW heeft de hoeveelheid voedingsstoffen stikstof en fosfor bepaald in hun laboratorium. Als een water te veel voedingsstoffen heeft, groeien er veel algen, kroos en planten die het wateroppervlak bedekken. Er komt dan weinig licht in het water en dat is niet goed voor de waterkwaliteit. Op de kaart met meetlocaties zie je hoeveel stikstof en fosfor in milligram per liter er in jouw gemeten watertje(s) is.
 4. Waterdiertjes 
  Als er veel verschillende soorten dieren in en rond het water leven, is dit vaak een teken van goede waterkwaliteit. Het eindoordeel van de waterdieren is bepaald op basis van de gevonden waterdieren én of deze een indicatie voor slechte, matige of goede waterkwaliteit zijn. De score op waterdieren kwam niet met voldoende nauwkeurigheid uit de validatie en wordt daarom niet meegenomen in het eindoordeel.
 5. Ecosysteem van het water
  Alle dieren en planten in en rond een watertje vormen samen het ecosysteem. De helderheid van het water en de aanwezigheid van waterplanten bepalen in dit onderzoek de toestand van het ecosysteem. Een mooi helder water met verschillende onderwaterplanten en waterdieren heeft een goede ecosysteemtoestand. Als je in onze kaart op een meetlocatie klikt, krijg je meer informatie over de ecosysteemtoestand van het gemeten water.

 

Bekijk de resultaten