Actievoorwaarden winactie tochtexpert

Wij geven 5 bezoeken weg van een tochtexpert die jouw woning met de juiste middelen tochtvrij maakt. Op deze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Iedereen boven de 16 jaar mag deelnemen aan deze winactie. Medewerkers van Natuur & Milieu zijn uitgesloten van deelname.
 2. Deelname aan deze winactie is gratis en vindt plaats zodra jij je e-mailadres hebt opgegeven in het daarvoor bestemde formulier.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze winactie.
 4. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en beschikken over een koop- of huurhuis. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 6. De winactie loopt van 23 juni 2022 t/m 6 september 2022.
 7. De afspraak met de tochtexpert dient binnen 2 maanden na sluiting van de actie te zijn gemaakt. Daarna vervalt het recht op de afspraak.
 8. Er wordt een telefonische intake gehouden om erachter te komen waar de tochtexpert in jouw huis mee aan de slag kan. Heb je de een van de vijf afspraken gewonnen, maar toch geen tochtexpert nodig omdat je huis helemaal tochtvrij is? Dan kun je de afspraak doorgeven aan iemand die je zelf selecteert.
 9. Onze tochtexpert komt op een afgesproken dag en tijdstip bij jou thuis kijken wat nodig is om je huis tochtvrij te maken. De tochtexpert plaatst alleen wat nodig is om de tocht te verminderen. Hieronder vallen: het plaatsen van tochtstrips en deurdrangers en het aanbrengen van tocht- en compressiebanden, siliconenkit en brievenbusborstels. Uitgesloten zijn het plaatsen van isolerende en andere energiebesparende maatregelen, zoals isolatiemateriaal, led-lampen, waterbesparende douchekoppen en radiatorfolie. De maximale waarde van de desbetreffende ingrepen door de tochtexpert is € 200,-. De resterende waarde wordt niet uitbetaald. 
 10. De afspraak met de tochtexpert is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. Er kunnen foto- en/of filmopnames worden gemaakt ter promotie. Dit wordt vooraf besproken met de winnaars.
 12. Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, op 6 september 2022, wordt de winnaar persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee hij of zij aan de actie heeft deelgenomen.
 13. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 14. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 15. Natuur & Milieu kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 16. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt door Natuur & Milieu voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu.
 18. Natuur & Milieu handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Natuur & Milieu per mail aan info@natuurenmilieu.nl, op onze social media-accounts (Facebook, Twitter of Instagram) of per post naar Arthur van Schendelstraat 600, 3511MJ Utrecht. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<p class="gform_not_found">Oeps! We konden je formulier niet vinden.</p>